Mechanik motocyklowy I stopnia

Program szkolenia w zakresie „mechanik motocyklowy I stopnia”:

 • podstawowe wiadomości z fizyki i chemii pozwalające zrozumieć pracę silnika spalinowego i zachodzące w nim procesy (wiedza ta przydatna będzie między innymi do trafnego diagnozowania niesprawności i do prawidłowej regulacji gaźnika oraz zapłonu)
 • praca silnika dwusuwowego i czterosuwowego
 • budowa układów rozrządu silników spalinowych
 • budowa i działanie układu dolotowego
 • budowa i działanie układu wylotowego
 • wymiana ładunku z wykorzystaniem zjawisk falowych
 • pierścienie tłokowe, ich rodzaje i zadania
 • układy smarowania silników czterosuwowych i dwusuwowych
 • oleje silnikowe i przekładniowe
 • chemia w warsztacie motocyklowym
 • układy odpowietrzające silników spalinowych
 • uszczelnienia, ich rodzaje i zadania oraz sposoby doboru i wymiany
 • świece zapłonowe i ich oznaczenia
 • akumulatory motocyklowe i ich obsługa
 • omówienie zjawiska tarcia
 • podwozie motocykla w zarysie
 • budowa i obsługa hamulców bębnowych typu „Simplex” i „Duplex”
 • budowa i obsługa hamulców tarczowych z zaciskami symetrycznymi i niesymetrycznymi
 • budowa, działanie i obsługa amortyzatorów hydraulicznych
 • podstawowe wiadomości o budowie instrumentów pomiarowo-kontrolnych
 • naprawy powypadkowe
 • zajęcia praktyczne obejmujące podstawowy serwis motocykla

Czas trwania szkolenia: około 34 godziny lekcyjne
Cena szkolenia: 800 zł
Szkolenie zakończone egzaminem testowym.