Motocyklowe instalacje elektryczne

Program szkolenia w zakresie „motocyklowe instalacje elektryczne”:

  • wiadomości z fizyki i elektroniki pozwalające zrozumieć podstawowe zagadnienia związane z działaniem motocyklowej instalacji elektrycznej
  • przegląd schematów typowych instalacji elektrycznych w motocyklach
  • układ ładowania
  • elektromechaniczne i elektroniczne regulatory ładowania
  • budowa generatorów prądu stałego i zmiennego
  • odbiorniki w instalacji motocyklowej i bilans mocy
  • akumulatory
  • rozruszniki i instalacja rozrusznika
  • typowe usterki instalacji elektrycznej i ich usuwanie
  • zakres samodzielnych napraw motocyklowej instalacji elektrycznej

Czas trwania szkolenia: 12 godzin lekcyjnych
Cena szkolenia: 550 zł