Obsługa i naprawa pojazdów ATV

Program szkolenia w zakresie „obsługa i naprawa pojazdów ATV”:

  • ogólne założenia budowy pojazdów ATV
  • podwozie czterokołowe w ruchu
  • napęd 2 x 4 i 4 x 4
  • układy przeniesienia napędu z silnika na oś
  • typowe niedomagania i sposoby ich usuwania
  • instalacja elektryczna w pojazdach ATV
  • wyposażenie dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 6 godzin lekcyjnych
Cena szkolenia: 300 zł