Pracownik salonu motocyklowego

Program szkolenia w zakresie „pracownik salonu motocyklowego”:

  • podstawowe informacje o motocyklach, częściach motocyklowych i akcesoriach
  • zagadnienia psychologii sprzedaży
  • przygotowanie stanowiska pracy
  • rozpoznawanie i wyszukiwanie części w katalogach i magazynie
  • wzory typowych dokumentów
  • rozpoznawanie klientów i ich odpowiednia obsługa
  • rozmowa z klientem
  • prezentacja towaru
  • dobieranie towaru do potrzeb klienta

Czas trwania szkolenia: 15 godzin lekcyjnych
Cena szkolenia: 450 zł