Sprzedawca motocykli

Program szkolenia w zakresie „sprzedawca motocykli”:

  • podstawowe informacje o motocyklach
  • zagadnienia psychologii sprzedaży
  • przygotowanie stanowiska pracy
  • przygotowanie motocykla do sprzedaży
  • wzory typowych dokumentów
  • rozpoznawanie klientów i ich odpowiednia obsługa
  • rozmowa z klientem
  • prezentacja motocykla i jazda próbna
  • wydanie motocykla, dostawa motocykla

Czas trwania szkolenia: 15 godzin lekcyjnych
Cena szkolenia: 450 zł